5. Brand direction

Wyznaczamy kluczowe aspekty wizualne dla marki, które mają wzmocnić jej postrzeganie. Jeżeli marka dopiero startuje, potrzebuje azymutu, kierunku który wyróżni ją i określi. Nadajemy go wskazując odpowiednią perspektywę.

Leave a Reply