3. Brand area

Sprawdzamy jakie kluczowe pola komunikacji eksplorują liderzy rynkowi. Wyznaczamy parametry w oparciu o jakie marka może wyprzedzić, zdystansować konkurencję. Analizujemy cechy brandu pod kątem ich wartości rynkowej.

Leave a Reply