Polopiryna

Polpharma

Dla zdrowia

Kolejny rebranding marki Polopiryna zrealizowany przez naszą agencję. Jej wizerunek został unowocześniony, uproszczony z jednoczesnym zachowaniem „DNA” marki. Zmiany zostały wprowadzone w całej rodzinie leków Polopiryna z zachowaniem wspólnego kodowania i podkreśleniem charakterystyki oraz benefitów poszczególnych produktów (subbrandów).

Typografia nazwy została wykreślona na nowo, wizualizacje tabletek precyzyjnie wyrendowane w programie 3D.